Autor Veronika Vaculová Repová

O autorovi

Je historička umenia. Vyštudovala dejiny a teóriu umenia. Zaoberá sa filozofiou umenia, jej rôznymi aspektmi a metodológiou dejín umenia. V súčasnosti pracuje ako dokumentátorka - kurátorka v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

[Z pera historičky umenia] Ako vznikala fotografia

Dnes už mobil fotí takmer každý. Kedysi to nebolo také jednoduché. Poďme sa spolu na chvíľu pozrieť do histórie. Človek experimentoval so svetlom a jeho možnosťami niekoľko storočí pred tým ako sa objavil vynález prvej fotografie. Všimol si, že svetlo má isté...